Töödeldava puidu kasutusnäidised

RiskigruppEkspluateerimiseeskiriKasutusalaSoovitav puidu
konserveerimis-kategooria
1Siseladustus kuivas kohasMööbel, siseviimistlus(2
2Maapinnast kõrgemal varikatuse all säilitatav ning ilmastikutingimuste eest täielikult kaitstud, kuid kõrge keskkonna niiskus võib tekitada
juhuslikku, samas mitte
läbivettimist.
Katusesõrestik, varjualuse
väliviimistluse juures kasutatav
tarbepuit
(2
3Maapinnast kõrgemal ning
pidevatest ilmastiku-oludest või sagedasest vettimisest mõjutatud; suhteliselt lihtsalt
asendatavad kahjustatud detailid ning tagajärgedest tekkinud kahju on mõõdukas.
3.1. Väljas kasutatavad
puitdetailid, nagu aknad uksed jne.
3.2. Väliviimistlus, aiataradeks kasutatav tarbepuit
B
AB
4Puit omab kokkupuudet
pinnase, veega või on vahetus sõltuvuses ilmastikuoludest;
puitdetailile puudub ligipääs või tekitatud kahju tagajärjed on märkimisväärselt rasked.
Telefonipostid, raudtee liiprid, aiapostid, laastud,
välisviimistlusel kasutatavad puitdetailid, nagu
trepid, decking jne.
Puitlatid, ground-floor kandetalad.
A
5Meres asuvad puit-konstruktsioonid (3, ja erakorralistele tingimustele vastavad konstruktsioonid või eritingimustele vastavad vastupidavus-
ning tugevus nõudmised.
Merekaide, sadamasildade,
vaiade ehitamiseks kasutatav puit.
M

NWPC konserveerimisklasside M, A, AB ja B ning Euroopa Standardite EN 351-1 ja EN 335 vaheliste seoste reguleerimine

Penetratsiooni kategooria vastavuses EN 351-1 standartiga. Standarti EN 335 riskigruppide H1-H5 ja konserveerimisklasside M, A, AB ning B vahelised seosed

KategooriaPenetratsiooni nõueH1H2H3H4H5
P1Puudub
P2Vähemalt 3 mm külgsuunalist ja 40 mm
pikisuunalist penetratsiooni maltspuitu
P3Vähemalt 4 mm külgsuunalist penetratsiooni maltspuitu
P4Vähemalt 6 mm külgsuunalist penetratsiooni maltspuitu
P5Vähemalt 6 mm külgsuunalist ja 50 mm
pikisuunalist penetratsiooni maltspuitu
B
P6Vähemalt 12 mm külgsuunalist
penetratsiooni maltspuitu
P7Vähemalt 20 mm külgsuunalist penetratsiooni maltspuitu (ainult ümarpuidu puhul)
P8Täielik penetratsioon maltspuituABAM
P9Täielik penetratsioon maltspuitu ja 6 mm
penetratsioon nähtavasse lülipuitu

Eesti standard

EVS-EN 84:1999 Puidukaitsevahendid. Töödeldud puidu kiirendatud vanandamine enne bioloogilist katsetamist.

EVS-EN 252:2014 Välikatsemeetod puidikaitsevahendi suhtelise kaitsevõime määramiseks vahetul kokkupuutel pinnasega.

EVS-EN 275:2000 Puidukaitsevahendid. Kaitsevõime määramine laevaoherdite vastu.

EVS-EN 330:2014 Puidukaitsevahendid. Väliskatse meetod puidukaitsevahendi suhtelise kaitsevõime määramiseks, kui puidukaitsevahendit kasutatakse kattekihi all ning see ei puutu kokku: L-ühendusmeetod (puittala jätkamise meetod).

EVS-EN 335-2:2013 Puidu ja puitmaterjalide vastupidavus.Bioloogiliste ohuklasside määratlus. Osa 2: Rakendus täispuidule

EVS-EN 350-1 :2016Puidu ja puittoodete vastupidavus. Täispuidu loomulik vastupidavus. Osa 1. Puidu loomuliku vastuoidavuse katse- ja liigituspõhialuste juhised.

EVS-EN 350-2:2016 Puidu ja puittoodete vastupidavus. Täispuidu loomulik vastupidavus. Osa 2. Euroopas oluliste valitud puiduliikide loomuliku vastupidavuse ja töödeldavuse määramise juhised.

EVS-EN 351-1:2007 Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahenditega töödeldud täispuit. Osa 1: Kaitsevahendi imbumissügavuse ja sissejäävuse liigitus.

EVS-EN 351-2:2007 Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahenditega töödeldud täispuit. Osa 2: Juhised proovivõtu kohta kaitsevahenditega töödeldud puidu analüüsiks.

EVS-EN 460:1999 Puidu ja puittoodete vastupidavus. Täispuidu loomulik vastupidavus. Juhised puidu vastupidavusnõuete kohta ohuklassides.