KOMPONENTIDE
RÜHM
OHUKLASSKOMPONENTIDE ANDMEDTÖÖTLUS KOOD
SOOVITAV
KASUTUSIGA
Siseehituspuit1Katusepuit (kuiv): viilkatused, sarikad, roovtalad, talad, roovlatid, seinaplaadid. TE/BI
60 aastat
1 või 2Katusepuit [Hylotrupes'e elupiirkonnad): kohtades, kus vastavalt ehitusmäärustele (1991 [5]) (kohaldatakse Inglismaal ja Walesis), Shotimaa ehitusstandarditele (1990 [6]), ja ehitusmäärustele (Põhja-lirimaa) (1994 [7]) esineb majasiku (Hylotrupes bajalas Lj oht: sarikad, roovtalad, talad, roovlatid, seinaplaadid.
2Katusepuit (märjaks saamise oht): kohad, kus komponendid võivad näiteks kondensatsiooni tõttu märjaks saada; sarikad, roovtalad, talad, roovlatid, seinaplaadid, lamekatused (soojustamata), käetud talad, vihmaveerennid, lamekatused (soojustatud ja pööratud), avatud talad.
2
Välisseinad / esimese korruse talad:
puitsõrestikud, välisseinad.
2Roovlatid.TE/TB60 aastat
Hüdroisolatsioonikihi
tasapinnast kõrgemale jääv välisehituspuit
3Välisseina välisvoodri, tuulekasti,
räästa- ja viilulauad
TE/BX*15 aastat
3Välisseina välisvoodri, tuulekasti,
räästa- ja viilulauad, mis on pärast kaitstud püsiva ja asjakohase pinnakattega
TE/BX*30 aastat
2Seedripuidust katusesindidTE/CS
30 aastat
Vimeer2Ainult niiskuskindla klassi WPB
(ilmastiku- ja veekindel)
TC/EPa60 aastat
3Ainult niiskuskindla klassi WPB
(ilmastiku- ja veekindel)
TC/EPb15 aastat
Aiamaterjal
Maastikukujundusel kasutatav puit, mis ei puutu kokku pinnasega
3Trepikäsipuud, tugipuud, väravad, lauad, liistud, riputid, postipealised, pulgad, aiapõranda lauad, taluhooned, lehtlate, vaatetornide ja mänguväljaku varustuse osad, mis paiknevad maapinnast ülalpool ja mida mõjutavad ilmastikutingimused.TE/GFa*15 aastat
Pinnase või mageda veega kokku puutuv aiamaterjal, maastikukujundusel ja taluhoonete juures kasutatav puit4Postid - saetud või pikikiudu saetud, saetud ja hööveldatud, masintreitud, saagimata ümarpuit, poolümar puit, põranda peatalad, tara allääres asuvad palgid. Taluhooned: pinnase sees asuvad või sageli märjaks saavad puitdetailid.TE/GFb* (ainult okaspuit)15 aastat
Maanetpiirete maapinnast kõrgemal asuvad osad3Vastavalt maanteameti spetsifikatsiooni punktile 311 (november 2002).TE/MF30 aastat
Suurema vastupidavusega tööstuslik puit4Maantepiiretet pinnasega kokkupuutuvad osad: vastavalt maanteameti spetsifikatsiooni punktile 311 (november 2002).
Elektripostid
Raudteeliiprid
TE/HD (ainult okaspuit)30 aastat