OÜ Hansacom kohustub huvipoolte vajaduste rahuldamiseks ja keskkonna säästmiseks järgnevaks:

1. Rahuldama klientide nõudeid ja tõstma nende teadlikkust ettevõtluse kaudu
2. Hoidma ära keskkonna saastamise
3. Pidevalt parendama keskkonnaalast tulemuslikkust
4. Tagama töötajatele turvatunde, rahulolu, teostusvõimaluse ja teadlikkuse
5. Toetama töötajate tervislikke eluviise
6. Kokku hoidma loodusressursse ja vältima saastamist eelkõige eri liiki jäätmete õige käsitlemise kaudu
7. Püsima konkurentsis, olles valmis koostööks
8. Pidevalt parendama juhtimissüsteemi mõjusust ja keskkonnaalast tegevust
9. Täitma toodetega seotud seadusandluse ja standardite nõudeid.
10. Täitma töötervishoiu ja tööohutusega seotud õigusaktide ja muid tunnustatud nõudeid

11. Aitama kaasa metsade majandamisele

12. Täitma töötervishoiu ja tööohutusega seotud õigusaktide ja muid tunnustatud nõudeid.