OÜ Hansacom kohustub huvipoolte vajaduste rahuldamiseks ja keskkonna säästmiseks järgnevaks:

1. Rahuldama klientide nõudeid ja tõstma nende teadlikkust ettevõtluse kaudu
2. Hoidma ära keskkonna saastamise
3. Pidevalt parendama keskkonnaalast tulemuslikkust
4. Tagama töötajatele turvatunde, rahulolu, teostusvõimaluse ja teadlikkuse
5. Kokku hoidma loodusressursse ja vältima saastamist eelkõige eri liiki jäätmete õige käsitlemise kaudu
6. Püsima konkurentsis, olles valmis koostööks
7. Pidevalt parendama juhtimissüsteemi mõjusust ja keskkonnaalast tegevust
8. Täitma toodetega seotud seadusandluse ja standardite nõudeid.
9. Täitma keskkonnaaspektidega seotud õigusaktide ja muid tunnustatud nõudeid

10. Aitama kaasa metsade säästmisele

11. Täitma töötervishoiu ja tööohutusega seotud õigusaktide ja muid tunnustatud nõudeid.